Warning: A non-numeric value encountered in /home/as015600/www_root/templates/as002066/params.php on line 62

Vývoj spotrebiteľských cien v júli 2014

Vývoj cien

Na zníženie cien potravín o 0,7 % vplývali nižšie ceny ovocia o 4,8 %, zeleniny (vrátane zemiakov) o 3,7 %, mlieka, syrov a vajec o 0,5 %, chleba a obilnín o 0,3 %, cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 0,2 % a mäsa o 0,1 %. Zvýšili sa ceny olejov a tukov o 2 % a rýb o 0,5 %. Klesli ceny nealkoholických nápojov o 2,5 % (minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 3,3 %, kávy, čaju a kakaa o 1,1 %).

Pokles cien ovocia ovplyvnili nižšie ceny vodových červených melónov o 30,3 %, stolového hrozna o 10,4 %, banánov o 9,3 % a mandarínok o 1,1 %. Vzrástli ceny kiwi o 15,9 %, citrónov o 8,1 %, pomarančov o 4,3 % a jabĺk o 0,9 %. Zníženie cien zeleniny (vrátane zemiakov) spôsobili nižšie ceny karfiolu o 21,8 %, zemiakov o 15,9 %, papriky o 10,8 %, cibule o 8,6 %, bielej kapusty o 8,1 %, šalátových uhoriek o 6,9 % a karotky o 6,6 %. Vzrástli ceny petržlenu o 16,9 %, zeleru o 7,1 %, paradajok o 4,2 % a cesnaku o 4 %. Nižšie ceny mäsa ovplyvnilo zníženie cien údenín o 0,5 % a hydiny o 0,2 %. Zvýšili sa ceny hovädzieho mäsa o 1,2 %. Nezmenili sa ceny bravčového mäsa.

Rast cien v odbore alkoholické nápoje a tabak ovplyvnilo zvýšenie cien alkoholických nápojov o 0,6 % (zvýšili sa ceny piva o 1,6 %, destilátov o 0,7 %, klesli ceny vína o 0,7 %). Nezmenili sa ceny tabaku.

 

Spotrebiteľské ceny v júli v porovnaní s júnom v úhrne klesli o 0,1 %. Znížili sa ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 0,9 %, odevy a obuv o 0,6 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domu o 0,2 % a doprava o 0,1 %. Vzrástli ceny alkoholických nápojov a tabaku; rekreácie a kultúry zhodne o 0,3 %, vzdelávania o 0,2 %, zdravia; hotelov, kaviarní a reštaurácií zhodne o 0,1 %. Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny v odboroch bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá; poštové a te lekomunikačné služby; rozličné tovary a služby.

V odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá na júnovej úrovni zostali ceny skutočného n ájomného plateného nájomníkmi; služieb pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia; vodného; odvozu a likvidácie odpadu; stočného; iných služieb vzťahujúcich sa na bývanie; elektriny; plynu; pevných palív; tepelnej energie. Zvýšili sa ceny imputovaného nájomného bývajúcich vlastníkov; tovarov pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia zhodne o 0,1 %.

Nižšie ceny v odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domu ovplyvnilo zníženie cien bytového textilu o 0,7 %, nábytku, zariadenia, kobercov, podlahových krytín o 0,3 %, skla, stolového riadu, potrieb pre domácnosť; tovarov a služieb pre bežnú údržbu domácnosti zhodne o 0,2 % a domácich spotrebičov o 0,1 %. Zvýšili sa ceny nástrojov a zariadení pre dom a záhradu o 0,1 %.

Zvýšenie cien v odbore zdravie spôsobili vyššie ceny zdravotníckych a farmaceutických výrobkov, terapeutických prístrojov a zariadení o 0,2 % (vzrástli ceny farmaceutických prípravkov a produktov o 0,3 %, terapeutických prístrojov a zariadení o 0,1 %, nezmenili sa ceny iných zdravotníckych produktov). Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny zdravotníckych služieb iných ako nemocničných a nemocničných služieb.

Pokles cien v doprave ovplyvnili nižšie ceny nákupu dopravných prostriedkov o 0,9 % (ojazdených motorových vozidiel o 1,5 %, nových motorových vozidiel o 0,1 %). Zvýšili sa ceny prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 0,4 % (vzrástli ceny pohonných látok a mazív o 0,5 %, údržby a opráv o 0,1 %, klesli ceny náhradných dielov a príslušenstva o 0,2 %). Nezmenené zostali ceny dopravných služieb (vzrástli ceny leteckej osobnej dopravy o 0,8 %, nezmenili sa ceny cestnej osobnej dopravy, iných dopravných služieb).

V odbore pošta a telekomunikácie nezmenené zostali ceny poštových a telefónnych služieb a telefónnych prístrojov.

Na zvýšenie cien v odbore rekreácia a kultúra vplývali vyššie ceny dovoleniek s programom o 2 %, novín, kníh a kancelárskych potrieb o 0,4 %, rekreačných a kultúrnych služieb o 0,2 %. Klesli ceny audiovizuálnej a fotografickej techniky o 0,5 %, iných veľkých zariadení dlhodobej spotreby pre rekreáciu o 0,4 %, iného vybavenia pre rekreáciu, záhradu a domáce zvieratá o 0,1 %.

Rast cien v odbore vzdelávanie ovplyvnilo zvýšenie cien predškolského a základného vzdelania o 0,6 % (vzrástlo školné v materskej škole o 0,8 %). Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny stredoškolského, vysokoškolského vzdelania a vzdelania, ktoré nie je definované úrovňou.

Vyššie ceny v odbore hotely, kaviarne a reštaurácie ovplyvnil rast cien stravovania (v reštauráciách, v kaviarňach o 0,1 %, nezmenili sa ceny v jedálňach) a ubytovacích služieb zhodne 0,1 %.

V odbore rozličné tovary a služby sa nezmenili ceny sociálnych služieb (zvýšila sa úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby o 0,4 %, poplatok v zariadení pre seniorov o 0,2 %), poistenia (vzrástli ceny havarijného poistenia za motorové vozidlo o 0,2 %, klesli ceny povinného zmluvného poistenia za motorové vozidlo o 0,2 %) a finančných služieb inde neklasifikovaných. Zvýšili sa ceny osobnej starostlivosti a iných služieb inde neklasifikovaných zhodne o 0,1 %. Klesli ceny osobných predmetov inde neklasifikovaných o 0,2 %.

V júli v porovnaní s júlom 2013 spotrebiteľské ceny v úhrne klesli o 0,1 %. Znížili sa ceny potravín a nealkoholických nápojov o 1,9 %, poštových a telekomunikačných služieb o 1,5 %, nábytku, bytového zariadenia a bežnej údržby domu o 1 %, bývania, vody, elektriny, plynu a iných palív o 0,6 % a dopravy o 0,5 %. Vzrástli ceny v odboroch vzdelávanie o 3,6 %, rozličné tovary a služby o 2,6 %, alkoholické nápoje a tabak o 1,7 %, odevy a obuv o 1,5 %, hotely, kaviarne a reštaurácie o 1,1 %, zdravie o 1 %, rekreácia a kultúra o 0,4 %.

V priemere za sedem mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2013 spotrebiteľské ceny v úhrne klesli o 0,1 %.

Index spotrebiteľských cien v júli oprotijúnu klesol v domácnostiach zamestnancov a v domácnostiach dôchodcov zhodne o 0,1 %.

Index spotrebiteľských cien sa v júli medziročne znížil za domácnosti zamestnancov a za domácnosti dôchodcov zhodne o 0,1 %.

V priemere za sedem mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2013 sa index spotrebiteľských cien za domácnosti zamestnancov znížil o 0,1 % a za domácnosti dôchodcov sa nezmenil.

 

Zdroj: Štatistický úrad SR | 12.8.2014