MPRV SR

MPRV SR
  1. Nárast slovenských dodávateľov o viac ako 13% a posilnenie vzájomného dialógu. To je výsledok konštruktívnej spolupráce s obchodným reťazcom Lidl.
  2. -
  3. Deti a žiaci vo vzdelávacích zariadeniach sa majú na čo tešiť. Od nového školského roku ich čakajú pestrejšie školské desiaty, ku ktorým pribudnú zaujímavé sprievodné a...
  4. Zavádzame významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti meníme doterajšiu definíciu zvieraťa, vytvárame systémové...
  5. Spúšťame podporu chovu sladkovodných rýb na Slovensku. Prostredníctvom Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 podporíme produktívne investície do akvakultúry zamerané...
  6. -
  7. Názov pripravovaného legislatívneho návrhu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z....
  8. Spoločný technický sekretariát pripravil SEMINÁR pre všetkých žiadateľov o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
  9. Návrh ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných...
  10. Návrh ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z....

Kalendár

Jún 2017
P U S Š P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30