PPA

PPA
 1. PPA si vám dovoľuje oznámiť, že pri výkopových prácach došlo k prerušeniu optického vedenia, čo má za následok výpadok informačných systémov PPA. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme....
 2. Dňa 14.9.2018 sa zamestnanci PPA zúčastňujú priebežného vzdelávania. Všetky regionálne pracoviská, ako aj ústredie PPA, budú z tohto dôvodu pre verejnosť nedostupné. Ďakujeme za pochopenie.
 3. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2018/2019
 4. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2018/2019.
 5. PPA oznamuje, že na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1217 rozširuje predajný zoznam sušeného odstredeného mlieka.
 6. PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019.
 7. aktualizácia č. 1 PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č....
 8. Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1210 z 30. augusta 2018 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 23....
 9. PPA vydáva Príručku pre žiadateľa pre evidenciu a činnosť prvonákupcov mlieka, pre uznanie a činnosť organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvovej organizácie v sektore...
 10. PPA vydáva Príručku pre žiadateľa pre evidenciu a činnosť prvonákupcov mlieka, pre uznanie a činnosť organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvovej organizácie v sektore...
 11. PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk....
 12. PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk....
 13. Proces projektových podpôr „od Výzvy po platbu“ Miesto konania: Zasadačka ŠÍRAVA – PPA, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Dátum: 18.9.2018 (utorok)
 14. PPA k 1. septembru 2018 racionalizuje sieť regionálnych pracovísk a ruší regionálne pracoviská v Trebišove, Lučenci a Komárne....
 15. PPA oznamuje, že zverejnila zoznam schválených uchádzačov v rámci opatrenia školské programy – časť: školské mlieko pre školské roky 2018/2019 až 2022/2023 Danú informáciu nájdete v časti: PPA...

Kalendár

September 2018
P U S Š P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30