Warning: A non-numeric value encountered in /home/as015600/www_root/templates/as002066/params.php on line 62

PPA

PPA
 1. Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/619 zo 17. apríla 2019 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 35....
 2. -
 3. Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/465 z 21. marca 2019 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 34....
 4. PPA ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do...
 5. PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Príručku pre žiadateľa pre intervenčný predaj sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže.
 6. PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2019 Danú informáciu nájdete v časti : PPA / Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné...
 7. PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2019/2020 Danú informáciu nájdete v časti :PPA / Podpory /...
 8. PPA ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do...
 9. PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk....
 10. PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk....
 11. PPA oznamuje žiadateľom o priame podpory pre r. 2019, že zverejnila na svojom webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Priame podpory /Oznámenia Príručku pre žiadateľa o priame podpory pre r. 2019.
 12. PPA vychádzajúc v ústrety žiadateľom o nenávratný finančný príspevok ako aj prijímateľom, ktorí majú povinnosť doložiť doklady z obstarávania pripravila možnosť zverejňovať oznámenia o...
 13. PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA....
 14. PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA....
 15. PPA oznamuje, že Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/98 z 21....

Kalendár

Apríl 2019
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30