Warning: A non-numeric value encountered in /home/as015600/www_root/templates/as002066/params.php on line 62

Klub farmárov

  1. Podiel slovenských potravín v obchodoch a motivácie spotrebiteľského správania
  2. Hodnotenie roka 2019 a očakávania od roka 2020
  3. Nedostatok sladovníckeho jačmeňa
  4. Agrolesníctvo. Jaroslav Jankovič, Lesnícky výskumný ústav NLC
  5. Aktuálny stav slovenského poľnohospodárstva
  6. Emil Macho, Jozef Sedlák, Štefan Adam, Juraj Mačaj - Aký je skutočný stav slovenskej prvovýroby a potravinárstva?
  7. Požiadavky ochranárov verzus požiadavky poľnohospodárov
  8. Ako je na tom chov mliečnych kráv?
  9. Pomohla by rozvoju utlmenej živočíšnej výroby výraznejšia modernizácia?
  10. Európske fondy v oblasti poľnohospodárstva

Kalendár

Január 2020
P U S Š P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31