Warning: A non-numeric value encountered in /home/as015600/www_root/templates/as002066/params.php on line 62

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15.8.2014

úroda

Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných plodín sa k 15. augustu očakáva vyššia úroda hustosiatych obilnín o 23,2 % v porovnaní s minulým rokom. Úrodu hustosiatych obilnín odhadujeme o 530 tis. ton vyššiu ako v roku 2013. Vyššiu úrodu očakávame u všetkých hustosiatych obilnín ako aj ostatných odhadovaných úrod plodín okrem raže.

Výmera osiatych plôch hustosiatych obilnín je v porovnaní s minulým rokom vyššia o 4,4 % (24 tis. ha). Na nižšej výmere bola zasiata len raž o 32,7 %, repka ozimná a jarná o 8,3 %, slnečnica o 8 %, kukurica na zrno o 5,1 %. Zvýšila sa výmera osiatych plôch zemiakov ostatných o 3,8 %, cukrovej repy technickej o 8,9 %, sóje o 14 %, hrachu siateho na zrno o 39,4 %.


Detailnejšie údaje

Zdroj: Štatistický úrad SR | 28.8.2014