Warning: A non-numeric value encountered in /home/as015600/www_root/templates/as002066/params.php on line 62

Vývoj spotrebiteľských cien v auguste 2014

ŠÚ SR

Pokles cien potravín o 1,1 % ovplyvnilo zníženie cien zeleniny (vrátane zemiakov) o 14,3 %, ovocia o 3,7 %, mäsa o 0,2 % a rýb o 0,1 %. Zvýšili sa ceny olejov a tukov o 1,3 %, cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 0,9 %, mlieka, syrov a vajec o 0,3 %, chleba a obilnín o 0,2 %. Ceny nealkoholických nápojov sa zvýšili o 0,5 % (kávy, čaju a kakaa o 1,3 %, minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 0,1 %).

Zníženie cien zeleniny (vrátane zemiakov) spôsobili nižšie ceny papriky o 42,2 %, paradajok o 29,8 %, bielej kapusty o 23,5 %, petržlenu o 20,7 %, cibule o 17,1 %, zemiakov o 15,6 %, karotky o 9,1 %, šalátových uhoriek o 7,8 %, karfiolu o 5,1 % a zeleru o 1,7 %. Vzrástli ceny cesnaku o 1,7 %. Nižšie ceny ovocia ovplyvnilo zníženie cien vodových červených melónov o 28,1 %, stolového hrozna o 25,7 %, jabĺk o 2,5 % a mandarínok o 1,1 %. Vzrástli ceny citrónov o 34 %, pomarančov o 5,2 %, kiwi o 3 % a banánov o 1 %. Pokles cien mäsa ovplyvnili nižšie ceny bravčového mäsa o 0,6 %, hydiny o 0,5 % a hovädzieho mäsa o 0,3 %. Ceny údenín sa zvýšili o 0,6 %. 

Zvýšenie cien v odbore alkoholické nápoje a tabak ovplyvnil rast cien tabaku o 0,2 %. Ceny alkoholických nápojov sa nezmenili (zvýšili sa ceny vína o 1,4 %, destilátov o 0,1 %, klesli ceny piva o 1,3 %).

Spotrebiteľské ceny sa v auguste v porovnaní s júlom v úhrne znížili o 0,2 %. Klesli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 0,9 %, odevy a obuv o 0,6 %, doprava; rekreácia a kultúra zhodne o 0,2 %, rozličné tovary a služby o 0,1 %. Vzrástli ceny nábytku, bytového zariadenia a bežnej údržby domu; zdravia; vzdelávania zhodne o 0,2 %, alkoholických nápojov a tabaku o 0,1 %. Na júlovej úrovni zostali ceny v odboroch bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá; poštové a te lekomunikačné služby; hotely, kaviarne a reštaurácie.

Zníženie cien v odbore odevy a obuv ovplyvnili nižšie ceny obuvi o 1,3 % a odevov o 0,3 %. 

V odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá na úrovni minulého mesiaca zostali ceny skutočného n ájomného plateného nájomníkmi; tovarov pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia; služieb pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia; odvozu a likvidácie odpadu; elektriny; plynu; tepelnej energie. Zvýšili sa ceny stočného o 0,5 %, vodného o 0,2 %, imputovaného nájomného bývajúcich vlastníkov; pevných palív zhodne o 0,1 %. Ceny iných služieb vzťahujúcich sa na bývanie klesli o 0,3 %.

Rast cien v odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domu ovplyvnilo zvýšenie cien tovarov a služieb pre bežnú údržbu domácnosti o 0,9 % a bytového textilu o 0,3 %. Klesli ceny skla, stolového riadu, potrieb pre domácnosť o 0,8 %, nábytku, zariadenia, kobercov, podlahových krytín; nástrojov a zariadení pre dom a záhradu zhodne o 0,1 %. Ceny domácich spotrebičov sa nezmenili.

Na zvýšenie cien v odbore zdravie vplývali vyššie ceny zdravotníckych a farmaceutických výrobkov, terapeutických prístrojov a zariadení (iných zdravotníckych produktov o 0,4 %, farmaceutických prípravkov a produktov, terapeutických prístrojov a zariadení zhodne o 0,1 %), zdravotníckych služieb iných ako nemocničných zhodne o 0,2 % (služieb lekárov o 0,4 %, nezmenené zostali ceny služieb zubného lekárstva, ostatných služieb mimo nemocníc). Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny nemocničných služieb. 

Zníženie cien v doprave ovplyvnili nižšie ceny prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 0,9 % (klesli ceny pohonných látok a mazív o 1,6 %, náhradných dielov a príslušenstva o 0,3 %, vzrástli ceny údržby a opráv o 0,1 %). Ceny dopravných služieb vzrástli o 0,8 % (leteckej osobnej dopravy o 33,4 %, nezmenili sa ceny cestnej osobnej dopravy, iných dopravných služieb). Nezmenili sa ceny nákupu dopravných prostriedkov.

V odbore pošta a telekomunikácie nezmenené zostali ceny poštových a telefónnych služieb. Ceny telefónnych prístrojov klesli o 0,7 %.

Nižšie ceny v odbore rekreácia a kultúra ovplyvnilo zníženie cien novín, kníh a kancelárskych potrieb o 0,5 %, rekreačných a kultúrnych služieb o 0,4 %, audiovizuálnej a fotografickej techniky o 0,3 %. Zvýšili sa ceny dovoleniek s programom o 0,2 % a iných veľkých zariadení dlhodobej spotreby pre rekreáciu o 0,1 %. Ceny iného vybavenia pre rekreáciu, záhradu a domáce zvieratá sa nezmenili. 

Rast cien v odbore vzdelávanie ovplyvnili vyššie ceny predškolského a základného vzdelania o 0,6 % (vzrástlo školné v materskej škole o 0,8 %). Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny stredoškolského vzdelania, vysokoškolského vzdelania a vzdelania, ktoré nie je definované úrovňou. 

V odbore hotely, kaviarne a reštaurácie sa nezmenili ceny stravovania (vzrástli ceny v reštauráciách, v kaviarňach o 0,1 %, nezmenili sa ceny v jedálňach) a ubytovacích služieb.

Pokles cien v odbore rozličné tovary a služby spôsobili nižšie ceny poistenia o 0,4 % (poistenia domácnosti o 3,2 %, povinného zmluvného poistenia za motorové vozidlo o 0,4 %, havarijného poistenia za motorové vozidlo o 0,2 %) a osobnej starostlivosti o 0,2 %. Na úrovni predchádzajúceho mesiaca zostali ceny osobných predmetov inde neklasifikovaných; sociálnych služieb (vzrástol poplatok v zariadení pre seniorov o 1,1 %); finančných služieb inde neklasifikovaných; iných služieb inde neklasifikovaných. 

auguste v porovnaní s augustom 2013 spotrebiteľské ceny v úhrne klesli o 0,2 %. Znížili sa ceny potravín a nealkoholických nápojov o 1,7 %, dopravy o 1 %, poštových a telekomunikačných služieb o 0,9 %, bývania, vody, elektriny, plynu a iných palív; nábytku, bytového zariadenia a bežnej údržby domu zhodne o 0,7 %. Vzrástli ceny v odboroch vzdelávanie o 3,8 %, rozličné tovary a služby o 1,9 %, odevy a obuv o 1,6 %, alkoholické nápoje a tabak o 1,1 %, hotely, kaviarne a reštaurácie o 1 %, zdravie o 0,9 %, rekreácia a kultúra o 0,5 %.

priemere za osem mesiacov roka 2014 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2013  spotrebiteľské ceny v úhrne klesli o 0,1 %.

Index spotrebiteľských cien v auguste oprotijúlu klesol v domácnostiach zamestnancov a v domácnostiach dôchodcov zhodne o 0,2 %. 

Index spotrebiteľských cien v auguste sa medziročne znížil za domácnosti zamestnancov  o 0,2 % a za domácnosti dôchodcov o 0,1 %.

priemere za osem mesiacov roka 2014 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2013 sa index spotrebiteľských cien za domácnosti zamestnancov znížil o 0,1 % a za domácnosti dôchodcov sa nezmenil.

Štatistický úrad SR | 12.9.2014