Warning: A non-numeric value encountered in /home/as015600/www_root/templates/as002066/params.php on line 62

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15.9.2014

ŠÚ SR

Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných plodín k  15. septembru 2014 a pri porovnaní úrody so skutočnosťou roku 2013, je očakávaná vyššia úroda u všetkých sledovaných plodín. Najvýraznejší nárast úrody sa očakáva u kukurice na zrno o 470,1 tis. t t.j. 41,8 %.

Pestovateľské plochy kukurice na zrno boli korigované a odhadujeme, že zberové plochy budú o 2,2 tis. ha nižšie. Nárast úrody o 25,3 % sa predpokladá u zemiakov a o 26,4 % u kukurice na zeleno. 

Pestovateľské plochy cukrovej repy technickej v porovnaní s rokom 2013 vzrástli o 8,9 % a predpokladáme, že úroda bude vyššia o 17,7 %, t.j. 203 tis. ton.

 
Štatistický úrad SR | 29.9.2014