Warning: A non-numeric value encountered in /home/as015600/www_root/templates/as002066/params.php on line 62

Svetový deň hospodárskych zvierat

krava

Svetový deň hospodárskych zvierat - 2. október bol vyhlásený medzinárodným fórom ochranárskych organizácií v roku 1982 za Svetový deň hospodárskych zvierat. Každoročne si pripomíname, že na našej planéte žije 21 miliárd hospodárskych zvierat chovaných pre naše potreby.

Podstatou tohto dňa je zvýšenie kontroly chovu hospodárskych zvierat, aby boli zabezpečené ich etologické potreby.