Warning: A non-numeric value encountered in /home/as015600/www_root/templates/as002066/params.php on line 62

Družstvá žiadajú urýchlené prijatie novely zákona ...

pôda
13. 06. 24
Bratislava 23. júna (TASR)  Na urýchlené prijatie zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy na Slovensku vyzval dnes Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností (ZPDaOS) po tom, čo vláda SR v stredu (18. 6.) schválila novelu nariadenia vlády o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy. Nariadenie nadobudne účinnosť 15. júla 2014, odkedy si vlastníci poľnohospodárskeho pozemku budú môcť postaviť rodinný dom bez toho, aby platili odvod za odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely.
 
"Vláda v priebehu niekoľkých mesiacov novelizovala zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a menila zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ako aj vykonávacie predpisy. Nie sme presvedčení, že schváleným nariadením sa zabráni prípadným záujemcom zaberať neúmerne veľké plochy na nepoľnohospodárske účely, ale sa umožní legalizovať záber poľnohospodárskej pôdy mimo platných nariadení," obáva sa predseda ZPDaOS Milan Mišánik. Pripomenul, že naďalej dochádza k neúmernému úbytku poľnohospodárskej pôdy.
 
"Podľa dostupných štatistík ročne ubúda okolo 2000 až 2500 hektárov a podľa štatistiky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR ubúda dokonca 3500 až 5000 hektárov. Tieto úbytky sú v porovnaní s Českou republikou dvojnásobné," varoval Mišánik a pripomenul, že pôda pre poľnohospodárstvo je základným prostriedkom, ktorý predstavuje prírodný zdroj produkcie potravín.
 
Odvod sa od 1. júla 2014 nebude platiť za poľnohospodársku pôdu tak v zastavanom území obce (v intraviláne) a ani mimo zastavaného územia (v extraviláne), a to do celkovej výmery 250 štvorcových metrov (m2), ak sa zaberie pod rodinný dom s príslušenstvom, ktorý bude mať len jedno nadzemné podlažie, a do celkovej výmery 150 m2, ak sa zaberie pod rodinný dom s príslušenstvom, ktorý bude mať dva nadzemné podlažia. Zastavanou plochou sa rozumie len pozemok priamo pod rodinným domom s príslušenstvom, ktorými sú prístupové cesty a chodníky.
 
Takto určená výmera bude od 15. júla 2014 od platenia odvodov oslobodená, ak ju žiadateľ prekročí, za výmeru nad oslobodenie zaplatí odvody podľa tabuliek, ktoré sú prílohou nariadenia vlády. Vláda SR tak vychádza v ústrety osobám, ktoré chcú riešiť svoju bytovú situáciu na vlastnom pozemku bez záťaže platenia odvodov a na druhej strane sa ustanovuje najvyššia možná výmera, aby nedochádzalo k neúmernému úbytku poľnohospodárskej pôdy.
kok gl

Kalendár

Január 2023
P U S Š P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31