Warning: A non-numeric value encountered in /home/as015600/www_root/templates/as002066/params.php on line 62

Prehlásenie k SPP EÚ

13. 01. 31

Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR Vyzýva na zachovanie silného rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na obdobie rokov 2014-2020

Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR sa pripája k vyhláseniu Európskej organizácie farmárov a poľnohospodárskych družstiev COPA / COGECA, aby na budúce rozpočtové obdobie EÚ zostal zachovaný silný rozpočet určený na spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP). Tento krok robíme vo väzbe na nadchádzajúce stretnutie vedúcich predstaviteľov vlád k rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2014-2020, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. - 8.2.2013. Zároveň vyzývame predstaviteľov vlád členských krajín EÚ, aby na rokovanie pristúpili zodpovedne a našli konečnú zhodu. Prípadná nedohoda bude znamenať ďalší odklad v nastavení poľnohospodárskej politiky EÚ a prehĺbenie neistoty poľnohospodárov pri plánovaní svojho podnikania.

Odmietame tvrdenie, že Spoločná poľnohospodárska politika EÚ je príliš drahá. Výdavky do európskeho poľnohospodárstva v súčasnej dobe tvoria menej ako 1% všetkých verejných výdavkov a akékoľvek ďalšie škrty v rámci SPP vnímame ako neprijateľné. Návrh Európskej komisie by znamenal zníženie rozpočtu na SPP o 10% a návrh predsedu Európskej rady H. Van Rompuy by mal za následok výrazné obmedzenie priamych platieb pre poľnohospodárov, a to v niektorých krajinách až o 30%. Bez spoločnej poľnohospodárskej politiky by tu existovalo len 27 separátnych národných poľnohospodárskych politík, ktoré by boli finančne podstatne náročnejšie, ako je tomu v prípade jednej poľnohospodárskej politiky spoločné.

Jedine dostatočný rozpočet na poľnohospodársku politiku EÚ umožní poľnohospodárom plniť očakávané povinnosti smerom k ochrane životného prostredia, welfare zvierat, ale aj širokú ekonomicko-sociálne úlohu na vidieku. Naopak krátenie rozpočtu by znamenalo neschopnosť obstáť v konkurencii poľnohospodárov z ďalších krajín, ktorí nemusia plniť tak prísne environmentálne a iné predpisy, ako európski farmári. Súčasne je potrebné uviesť do praxe nové technológie, inovačné procesy k zvýšeniu produktivity európskeho a slovenského poľnohospodárstva tak, aby bolo schopné reagovať na rastúci svetový dopyt po potravinách. Tá by mala do roku 2050 vzrásť až o 70%.

Naliehame aj na európske inštitúcie, aby prijali rýchle a pozitívne rozhodnutie k podobe budúcej SPP a rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2014-2020, aby tak bolo možné reformu SPP implementovať včas. Existujúca neistota ohrozuje poľnohospodárov, ktorí sú tak nútení odďaľovať investície a iné dôležité rozhodnutia súvisiace s podnikaním v poľnohospodárstve.

V rokovaniach považujeme za opodstatnené dôrazne uplatniť argument, že zachovanie silného rozpočtu SPP je nevyhnutné aj na udržanie sociálne prijateľnej hladiny spotrebiteľských cien základných potravín a bude zohrávať aj dôležitú úlohu pri tlmení inflácie a tlakov na zvyšovanie miezd a dôchodkov.

Ing. Milan Mišánik, predseda ZPDaOS SR

Kalendár

Január 2023
P U S Š P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31