Warning: A non-numeric value encountered in /home/as015600/www_root/templates/as002066/params.php on line 62

Zväz družstiev žiada stabilizovať vlastníctvo a užívanie pôdy

pozemky
14. 05. 09

Predseda Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností predseda MilanMišánik sa obáva najmä nekoordinovaného skupovania poľnohospodárskych pozemkov.

 

Bratislava 8. mája (TASR) – Poľnohospodári žiadajú, aby sa proces nájomných a vlastníckych vzťahov k pôde stabilizoval minimálne na dve programovacie obdobia. Túto požiadavku vyjadril za Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností (ZPDaOS) SR jeho predseda Milan Mišánik.

"Podnikatelia nebudú mať záujem o kúpu pôdy, pokiaľ nie je jasné, aké budú ďalšie podmienky a pravidlá poskytovania dotácií z fondov Európskej únie," povedal Mišánik pre TASR. "Spoločnostiam, ktoré podnikajú na pôde, sa neoplatí zatiaľ pozemky kupovať, keďže sme len v procese schvaľovania nového Programu rozvoja vidieka na roky 2015 – 2020. Zatiaľ ešte nie sú známe ďalšie dotačné podmienky. Neviem si dosť dobre predstaviť podnikateľa, ktorý nemá ujasnené svoje podnikateľské prostredie, zámery a vložil by značný obnos financií do nákupu poľnohospodárskych pozemkov," povedal Mišánik.

Nákup pozemkov môže byť pre podnikateľa podľa neho aj hrozba. "Pokiaľ by teraz kúpil pôdu a neskôr nesplnil kritériá, ktoré zatiaľ nie sú jasné, hrozí mu platenie miestnych daní, plnenie prísnych kritérií, ktoré nebude schopný splniť," varoval.

Pripomenul špecifiká pôdy na Slovensku, vlastníctvo ktorej je rozdelené medzi množstvo spoluvlastníkov, ktorí majú pri predaji spoluvlastníckeho podielu predkupné právo, čo predaj značne sťažuje. Mišánik sa obáva najmä nekoordinovaného skupovania poľnohospodárskych pozemkov, do ktorých štát v minulosti nedokázal investovať.

"Hrozí, že sa narušia súvislé celky pozemkov, na ktorých teraz družstvá a agropodnikatelia hospodária. Môže sa stať, že narastie počet žiadateľov o dotácie, poklesnú výmery, čo spôsobí prepad fungujúcich podnikov a prepad výrobných programov i počtu hospodárskych zvierat." Navrhuje preto vzťah k pôde upraviť stabilne tak, aby nájomné, vlastnícke a užívacie vzťahy boli jasné. "Vzťahy by sa mali stabilizovať, vzhľadom na proces výroby v poľnohospodárstve, minimálne na 10 rokov," dodal.

Kalendár

Január 2023
P U S Š P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31